1. Nexos. Duración: 1978 a . Distrito Federal
2. Nivel. Duración: 1959 a 1989. Distrito Federal
3. Nosotros. Duración: 1912 a 1914.
5. Nueva Revista de Filología Hispánica. Duración: 1939 a 1914.